ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2

ตำบลเนินพระ    อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง    21150

 

โทร มท.  34150    

โทรศัพท์ 038-694020-1      โทรสาร  038-69402-1     

E-mail  labour21150@hotmail.com , labour21150@gmail.com

เว็บไซต์  http://rayong.mol.go.th

เฟสบุ๊ค : สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

LINE  : rayong.mol