สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2562

 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการในตำแห

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2”

              วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นางศุภลักษณ์  ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการในตำแหน่งแรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

ประกาศปฏิญญา "ขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเป็นองค์กรคุณธรรม"

 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์การประกาศปฏิญญา "ขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเป็นองค์กรคุณธรรม"  เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินการตามปฏิญญาความร่วมมือฉบับบนี้  ปฏิญญา "ขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเป็นองค์กรคุณธรรม"

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดระยองร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน ประจำปีงบประมาณ 2562

 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นางศุภลักษณ์  ศรุติรัตน์วรกุล  แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการในตำแหน่งแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน ประจำปีงบประมาณ 2562

คำสั่งสำนักงานแรงงานจังหวัดระยองที่ 3/2562 เรืองแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

            สำนักงานแรงงานจังหวัดระยองขอประชาสัมพันธ์คำสั่งสำนักงานแรงงานจังหวัดระยองที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

  คำสั่งสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

ภาพข่าว: 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม ศปก. รง. ครั้งที่ 293/2560-2562

            วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 7.30 น.&nbsp

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลจังหวัดระยอง

      วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร  แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายวุฒิชัย  บุญถนอม

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562

 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น.  นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจุรี  อารีสัตยโยธิน เจ้าหนักงาน

สรจ.ระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันมาฆบูชา

               วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562   พุทธศาสนิกชนต่างมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป