วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนตุลาคม 2561

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก ขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกประจำเดือนตุลาคม 2561

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกได้นำออกเผยแพร่ทาง

เว็ปไซต์ http://www.doe.go.th/lmi-east อีกช่องทางหนึ่ง 

ภาพข่าว: 

แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ทางเว็บไซต์แบบสอบถามออนไลท์ HTTPS:WWW.SURVEYCAN.COM/SURVEY196144

 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอเผยแพร่แบบสอบถามแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ทางเว็บไซต์แบบสอบถาม ออนไลท์ HTTPS:WWW.SURVEYCAN.COM/S

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ยังคงรับแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 อย่างต่อเนื่องนะครับ

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ยังคงรับแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 อย่างต่อเนื่องนะครับ

สามารถส่งมาได้ตลอด ตามช่องทางที่สะดวกครับ

E-mail labour21150@hotmail.com , labour21150@gmail.com     LINE : rayong.mol    โทรสาร 038-694020 ถึง 1

 

ภาพข่าว: 

ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การจัดเวทีประชาคมพื้นที่อำเภอวังจันทร์

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายอาภร อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยอง ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การจัดเวทีประชาคมพื้นที่อำเภอวังจันทร์ ตำบลชุมแสง และตำบลป่ายุบใน จังหวัดระยอง

ภาพข่าว: 

ประชุมหารือ การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

     วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงงานจังหวัดระยอง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ชมรมธนาคาร สภาเกษตร สมาคมท่องเที่ยว ชมรมร้านอาหาร นิคมอุตสาหกรรม ประชุมหารือ การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ภาพข่าว: 

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน"

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น จังหวัดระยองจัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน" ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมออกหน่วยให้บริการในลักษณะบูรณาการ บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน กฎหมายแรงงาน ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงาน แนะแนวการฝึกอาชีพอิสระ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมในทุกด้าน ณ เทศบาลตำบลสำนักท้อน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ภาพข่าว: 

ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา EEC

     วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอาภร อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยองร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา EEC เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง ศูนย์ย่อยวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิคมมาบตาพุด อาคารแผนกวิชาปิโตรเคมี ชั้น ๑ จังหวัดระยอง

ภาพข่าว: 

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน"

     วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น จังหวัดระยองจัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน" ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมออกหน่วยให้บริการในลักษณะบูรณาการ บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน กฎหมายแรงงาน ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงาน แนะแนวการฝึกอาชีพอิสระ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมในทุกด้าน ณ ตลาดผลไม้อำเภอวังจันทร์ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ภาพข่าว: 

เคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม จังหวัดระยอง

      วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชค ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม จังหวัดระยอง ณ ศูนย์การค้า passione shopping destination ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง และได้เข้าตรวจเยี่ยมเคาเตอร์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ซึ่งได้นำบริการด้านแรงงาน ( One stopservice ) มาร่วมให้บริการร่วมกับจุดบริการเคาน์เตอร์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ตอนรับการตรวจเยี่ยม

ภาพข่าว: 
Syndicate content