แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

     นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 10 มิ.ย. 58 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยองให้การต้อนรับ