“วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

       ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง จัดงาน “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประชาชนทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง