โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน" วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

      จังหวัดระยองจัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน" วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน แรงงานจังหวัดระยอง และอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ตำบลวังจันทร์ และตำบลใกล้เคียง ร่วมออกหน่วยให้บริการในลักษณะบูรณาการ บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน กฎหมายแรงงาน ข้อมูลประกันสังคม สาธิตการประดิษฐดอกไม้จันทน์ แนะแนวการฝึกอาชีพอิสระ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมในทุกด้านภารกิจของทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งบูรณาการโครงการ สาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดระยอง ( สาธิตทำทอดมันผสมใบขลู่ การทำชาใบขลู่ ) ออกให้บริการด้วย