หัวหน้าสำนักงาน

 

 

 นายอาภร  อมตเวทย์

 

แรงงานจังหวัดระยอง

 

 

ลิงค์

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

โครงสร้างบุคคลากร

 
 

 

นายอาภร  อมตเวทย์

แรงงานจังหวัดระยอง

 


กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์          กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ              ฝ่ายอำนวยการ

 

                                                                                       

     นางสาวต้องตา  บุญมาดี                     นางสาวสุพิชญนันทร์  อินทรจักร์                      นางสาวจุรี  อารีสัตยโยธิน

 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

 

                                               

 นางธัษษภรณ์  แซ่ตั๊น          นายวุฒิชัย  บุญถนอม             นายนิวัตน์  มาลาเวช              นายไพโรจน์  ทวีวุธ

   พนักงานธุรการ ส3               นักวิชาการแรงงาน            จนท.วิเคราะห์ประเมินผลฯ          พนักงานขับรถยนต์