ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2

ตำบลเนินพระ    อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง    21150

 

โทรศัพท์   038-694020-1

โทรสาร    038-694020-1

โทร  มท.  34150

 

E-mail : labour21150@hotmail.com

E-mail : labour21150@gmail.com

Line : rayong.mol

เว็บไซต์   http://rayong.mol.go.th

เฟสบุ๊ค : สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง