แนะนำหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

 

 

หัวหน้าหน่วยงาน : นายอาภร  อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง

ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ : 038-694020 ถึง 1    โทรสาร : 038-694021

อีเมล์ : labour21150@hotmail.com

เว็บไซต์  http ://rayong.mol.go.th    เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/labour.rayong

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

 

 หัวหน้าหน่วยงาน :  นายสมชาย 

มรกตศรีวรรณ    จัดหางานจังหวัดระยอง

ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ : 038-694023 , 038-694026 , 038-694028      โทรสาร : 038-694027

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/doeryg2100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

 

หัวหน้าหน่วยงาน : นางเกิดศิริ  เศวตมาลานนท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3  ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ : 038-694117 ถึง 9   โทรสาร : 038-694117 ถึง 9 ต่อ 18

อีเมล์ : rayong@labour.mail.go.th      เว็บไซต์ http://rayong.labour.go.th

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

 

หัวหน้าหน่วยงาน : 

นายเมธา   พันธ์พีระพิชย์      

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชแทนประกันสังคมจังหวัดระยอง

ที่ตั้ง : 140/23 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   (ในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โทรศัพท์ : 038-615300 , 038-807587 ถึง 90      โทรสาร : 038-616087

เว็บไซต์ : http://www.sso.go.th/rayong/

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

 

หัวหน้าหน่วยงาน ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์  พรหมดำ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

ที่ตั้ง : 22 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ : 038-683951 ถึง 3    โทรสาร : 038-683951 ถึง 3 ต่อ 1

เว็บไซต์  http://www.dsd.go.th/rayong 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

 

หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ : 038-694029 ถึง 34     โทรสาร : 038-694033

อีเมล์ : lm_ryg@doe.go.th           เว็บไซต์  http://www.doe.go.th/lmi-east/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2

 

หัวหน้าหน่วยงาน เรือเอกสาโรจน์  คมคาย   ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2

ที่ตั้ง : 12 ม.2 ซ.8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  21180

โทรศัพท์ : 038-877246 , 038-897119 ถึง 20   โทรสาร : 038-897500

 เว็บไซต์  http://www.sso.go.th/eirc/

 

--------------------------------------------------------