ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

              สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอแจ้งผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ตามใบประกาศจังหวัดระยองที่แนบมานี้ 

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ระยองร่วมประชุมภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Healthy & Salfty Thailand

            วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราค

ภาพข่าว: 

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนตุลาคม 2561

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก ขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกประจำเดือนตุลาคม 2561

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกได้นำออกเผยแพร่ทาง

เว็ปไซต์ http://www.doe.go.th/lmi-east อีกช่องทางหนึ่ง 

ภาพข่าว: 

แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ทางเว็บไซต์แบบสอบถามออนไลท์ HTTPS:WWW.SURVEYCAN.COM/SURVEY196144

 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอเผยแพร่แบบสอบถามแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ทางเว็บไซต์แบบสอบถาม ออนไลท์ HTTPS:WWW.SURVEYCAN.COM/S

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ยังคงรับแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 อย่างต่อเนื่องนะครับ

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ยังคงรับแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 อย่างต่อเนื่องนะครับ

สามารถส่งมาได้ตลอด ตามช่องทางที่สะดวกครับ

E-mail labour21150@hotmail.com , labour21150@gmail.com     LINE : rayong.mol    โทรสาร 038-694020 ถึง 1

 

ภาพข่าว: 

โครงการตามรอยพ่อต้องพอเพียงจังหวัดระยอง

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

     นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 10 มิ.ย. 58 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยองให้การต้อนรับ

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุวิทยา จันทวงศ์ เข้าเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – แจ้งออก (Port In – Port Out : PIPO) ของเรือประมง จังหวัดระยอง

      หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุวิทยา จันทวงศ์ เข้าเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – แจ้งออก (Port In – Port Out : PIPO) ของเรือประมง จังหวัดระยอง วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 น. ณ สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดระยอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content