ข่าวเด่น

แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ทางเว็บไซต์แบบสอบถามออนไลท์ HTTPS:WWW.SURVEYCAN.COM/SURVEY196144

 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอเผยแพร่แบบสอบถามแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ทางเว็บไซต์แบบสอบถาม ออนไลท์ HTTPS:WWW.SURVEYCAN.COM/S

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ยังคงรับแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 อย่างต่อเนื่องนะครับ

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ยังคงรับแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 อย่างต่อเนื่องนะครับ

สามารถส่งมาได้ตลอด ตามช่องทางที่สะดวกครับ

E-mail labour21150@hotmail.com , labour21150@gmail.com     LINE : rayong.mol    โทรสาร 038-694020 ถึง 1

 

ภาพข่าว: 

โครงการตามรอยพ่อต้องพอเพียงจังหวัดระยอง

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

     นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 10 มิ.ย. 58 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยองให้การต้อนรับ

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุวิทยา จันทวงศ์ เข้าเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – แจ้งออก (Port In – Port Out : PIPO) ของเรือประมง จังหวัดระยอง

      หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุวิทยา จันทวงศ์ เข้าเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – แจ้งออก (Port In – Port Out : PIPO) ของเรือประมง จังหวัดระยอง วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 น. ณ สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดระยอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง

 

ภาพข่าว: 

สำนักนักงานแรงงานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – แจ้งออก (Port In – Port Out : PIPO) ของเรือประมง จังหวัดระยอง วันที่ 10 มิถุนายน 2558

      นายอาภร อมตเวทย์ มอบหมายให้นางสาวสุพิชญนันทน์ อินทรจักร์ และนายนิวัตน์ มาลาเวช เจ้าหน้าที่สำนักนักงานแรงงานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – แจ้งออก (Port In – Port Out : PIPO) ของเรือประมง จังหวัดระยอง วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดระยอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมให้การต้อนรับนายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

     นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับนายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริค ไวริ่ง ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 9 มิถุนายน 2558

 

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดระยอง รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตามประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย

    นายอาภร อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตามประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย เมือวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content