หัวหน้าสำนักงาน

 

 

 นายอาภร  อมตเวทย์

 

แรงงานจังหวัดระยอง

 

 

ลิงค์

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

ข่าวเด่น

 
 

 

ภาพข่าว: 

     นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 10 มิ.ย. 58 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยองให้การต้อนรับ

 

ภาพข่าว: 

      หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุวิทยา จันทวงศ์ เข้าเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – แจ้งออก (Port In – Port Out : PIPO) ของเรือประมง จังหวัดระยอง วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 น. ณ สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดระยอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง

 

ภาพข่าว: 

      นายอาภร อมตเวทย์ มอบหมายให้นางสาวสุพิชญนันทน์ อินทรจักร์ และนายนิวัตน์ มาลาเวช เจ้าหน้าที่สำนักนักงานแรงงานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – แจ้งออก (Port In – Port Out : PIPO) ของเรือประมง จังหวัดระยอง วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดระยอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง

 

ภาพข่าว: 

     นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับนายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริค ไวริ่ง ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 9 มิถุนายน 2558

 

 

ภาพข่าว: 

    นายอาภร อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตามประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย เมือวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

 

ภาพข่าว: 

        

             ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการลงทะเบียนขอรับความข่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ขอให้ไปลงทะเบียนได้ที่    ศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง อาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 

ภาพข่าว: 

 

***หากไม่ชัดเจนโหลดด้านล่างนี้ครับ***

จังหวัดระยอง ประสงค์รับสมัครพนักงานราชการประจำศูนย์บริการร่วม

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

เฉพาะในวันราชการเท่านั้น  สามารถดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครพนักงานราชการได้ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้