Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่” ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ธันวาคม 2564

pll_content_description

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่”

ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานจังหวัดระยอง โทร. 038-694010 หรือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โทร. 038-694105

TOP