Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

pll_content_description

ประชาสัมพันธ์ 📢 จังหวัดระยอง ขอเชิญหน่วยงานจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565” ในช่วงเข้าพรรษา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้าและเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ผ่านระบบลงนามออนไลน์ 3 ช่องทาง 1) แอพพลิเคชั่น Smart อสม. 2) เว็บไซด์ อสม.com และ 3) เว็บไซด์ Stopdrink.com
>>>ดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลในการจัดกิจกรรม


   

 

TOP