Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ฯ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

pll_content_description

“เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอความร่วมมือมารายงานตัวตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น”

TOP