Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ประชาสัมพันธ์ แรงงานไทย/คนหางานในพื้นที่รับทราบผลเสีย บทกำหนดโทษของการลักลอบทำงานผิดกฎหมายในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแนวทางการรับเรื่องร้องทุกข์และการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

TOP