Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดระยอง รวมถึงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน ประชาชนผู้ประสบภัย      และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ทั้งนี้ ชาวระยองประสบวิกฤติน้ำท่วมจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำทะเลหนุนสูง      มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 25,000 ครัวเรือน โดยมี พล.ร.ท. พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผอ. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้บรรยายสรุปสถานการณ์ทั่วไป ทั้งนี้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้ให้การต้อนรับ

TOP