Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย แรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง อาคาร 2 ชั้น 2 โดยนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีการแนะนำตัว นางสาวโสพิศฯ แรงงานจังหวัดระยอง ที่เพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และแจ้งว่า นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ประกันสังคมจังหวัดระยอง ได้รับ คำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

TOP