Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สรจ.ระยอง ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดระยอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 “หลักสูตร ก่ออิฐฉาบปูน”

pll_content_description

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวสุพิชญนันทน์ อินทรจักร์ นักวิชการแรงงานปฏิบัติการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดระยอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 “หลักสูตร ก่ออิฐฉาบปูน” ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ซึ่งดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2567 มีผู้เข้ารับการฝึกรวม 16 คน

TOP