Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สรจ.ระยอง เปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “หลักสูตร ก่ออิฐฉาบปูน”

pll_content_description

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “หลักสูตร ก่ออิฐฉาบปูน” ซึ่งดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

TOP