Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

pll_content_description

       วันพุธที่  14 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรม “เก็บขยะริมหาด เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณรมชายหาดลานหินขาว หาดแม่รำพึง อ.เมือง จ.ระยอง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดระยอง

TOP