Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบปีที่ 27

pll_content_description

        วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบปีที่ 27 โดย ร้อยเอก กิจสมพงษ์  กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้นำภารกิจไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการประชาชน ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น ชั้น 2 อ.เมือง จ.ระยอง

TOP