Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมงานสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

pll_content_description

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมงานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยร่วมรดน้ำขอพร นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

TOP