Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา “ประชากรแฝง” จังหวัดระยอง

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง พร้อม นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง นายพรเทพ ศิริไพบูลย์ ประกันสังคมจังหวัดระยอง และ นายวสันต์ ปาลาศ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดระยอง ในฐานะคณะกรรมการฯ  เข้าร่วมการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาประชากรแฝงในจังหวัดระยอง” โดยร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงในจังหวัด ซึ่งที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง และศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นต้น โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุม ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง

TOP