Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาผลงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาผลงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม

TOP