Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565

pll_content_description

      วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565  ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อร่วมพิจารณาสนับสนุนเงินยืมทุนประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP