Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ส่งมอบผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหมและผ้าตากระหมุก ณ สำนักงานจังหวัดระยอง

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกับนางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่งมอบผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม และผ้าตากระหมุก ซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัดระยอง ณ สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อนำไปร่วมประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

TOP