Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 14/2565

pll_content_description

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 14/2565 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อประเมินมาตรการในสถานประกอบการ (ผับ บาร์ คาราโอเกะ) และร้านอาหาร ที่เปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ทางสาธารณสุขกำหนด

เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ  โดยมี  นายชาญนะ เอี่ยมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม

TOP