Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

pll_content_description

          วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวัน   พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณคลองใน หมู่ที่ 4 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี 

TOP