Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร

pll_content_description

        วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร ให้กับแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่อยู่ในภาคเกษตรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่สูงขึ้น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไป โดยมีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

 

TOP