Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม

TOP