Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

 

อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประกาศอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ฉบับที่ 2

ซึ่งได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ

prakad_wages_student_2556.pdf

10652
TOP