Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำปี 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

pll_content_description

TOP