Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.) ณ กศน. อ.เมือง จ.ระยอง

pll_content_description

TOP