Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน กระทรวงแรงงาน ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference

pll_content_description

        วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

TOP