Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สรจ.ระยอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

pll_content_description

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น. นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสิริหทัย แสนโคตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี

TOP