Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สรจ.ระยอง ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue

pll_content_description

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสิริหทัย แสนโคตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue ซึ่งจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ 22 ที่ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารเรื่องร้องเรียนในจังหวัด เพื่อยกระดับการบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และสนับสนุนการยกระดับให้จังหวัดระยองเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

TOP