Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “การปูกระเบื้อง”

pll_content_description

         ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “การปูกระเบื้อง” ซึ่งดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ และปิดโครงการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 16 คน ณ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ ต.เขาน้อย   อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

TOP