Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง เปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร “การทำกระเป๋าหนัง”

pll_content_description

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “การทำกระเป๋าหนัง” ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สสค.รย. ร่วมบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่แรงงานนอกระบบ  ทั้งนี้ ได้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 (กม.12) ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

 

 

TOP