Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

pll_content_description

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีกิจกรรมระหว่างเวลา 07.00 น. – 18.00 น. ดังนี้  เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 71 รูป และข้าราชการหน่วยงานต่างๆ กล่าวคำ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ สนามสวนศรีเมือง  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ณ พระอุโบสถ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง และในเวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี

 

TOP