Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

pll_content_description

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงานในสังกัดตามที่ได้รับมอบหมายในชุดปฏิบัติการฝ่ายกลั่นกรองและพิจารณาการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ ภาคอุตสาหกรรม บริการและท่องเที่ยว หลังจากนั้น ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบการขนาดเล็ก ให้แก่ นางสาวรัชนี ศิริสกุลงาม กรรมการผู้จัดการ บจก.แต้ล้งฮั้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป โดยมีนางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เป็นผู้มอบฯ  นอกจากนี้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ได้นำหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบแก่สำนักงานแรงงานฯ เพื่อส่งมอบให้กับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน  ผู้รับบริการด้านแรงงานในพื้นที่ต่อไป  ณ  สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง  ชั้น 2 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง

.

TOP