Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ออกสำรวจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

pll_content_description

       วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สำรวจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไม่ให้เกิดความตระหนก เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนภัทร จิตเที่ยง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมออกสำรวจ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จำนวน 2 แห่ง ลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 576 คน ได้แก่ (1) หจก.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง รับผิดชอบโครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยของ สวทช. ในวังจันทร์วัลเลย์ มีลูกจ้างรวม 350 คน เป็นสัญาติไทย 50 คน เมียนมา 100 คน กัมพูชา 200 คน (2) บจก.บริหารจัดการไม้ยางพาราระยอง มีลูกจ้างรวม 226 คน เป็นสัญชาติไทย 66 คน เมียนมา 95 คน และกัมพูชา 65 คน ทั้งนี้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมออกตรวจในครั้งนี้ด้วย

TOP