Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ได้แก่ ชุดเครื่องนอน น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง จานชาม น้ำยาพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านพัก หม้อหุงข้าว พัดลม เป็นต้น ให้แก่ 1) ลูกจ้าง บจก.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำนวน 4 คน (มอบที่โรงงาน 3 คน/ มอบที่บ้านพัก 1 คน) และ 2) ลูกจ้าง บจก.ไทยฮั้วระยองยางพารา จำนวน 2 คน (มอบที่โรงงาน) รวมผู้ประสบภัย 6 คน 

 

TOP