Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรม “จัดอาหารใส่ถุง” เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม “จัดอาหารใส่ถุง” เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียงของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  ภาคประชาสังคม  และคณะสงฆ์ในจังหวัดระยอง โดยมี  Foodpanda Finbox  ทำหน้าที่ ในการจัดส่ง กิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.-10.00 น. ณ โรงทานวัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

TOP