Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19

pll_content_description

          วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง และน.ส. สุพิชญนันทน์ อินทรจักร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 เวลา 9.00 – 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี     

TOP