Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

pll_content_description

         วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.  นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 (14 พฤศจิกายน ของทุกปี) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวง พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ ช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ อาสาสมัครฝนหลวงประจำจังหวัด และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดย นายไตรภพ  วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง    เป็นประธานในพิธี

TOP