Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติโครงการส่งเสริมสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 8.00 น. นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติโครงการส่งเสริมสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร 2-3 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน

TOP