Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 จังหวัดระยอง

pll_content_description

       วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์  กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 จังหวัดระยอง โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

 

TOP