Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยองร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม  จังหวัดระยอง อาคาร 2 ชั้น 2  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง  และสำนักงานประกันสังคม   สาขาปลวกแดง โดยมี นายยุทธพล องอาจ  อิทธิชัย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอเพื่อให้กระทรวงแรงงานช่วยดำเนินการหลายประการ ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดระยองจะได้รายงานให้กระทรวงแรงงานทราบต่อไป

TOP