Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดร่วมประชุม เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วยฤดูฝน ปี 2565

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย คณะทำงานกลุ่มพยากรณ์ และคณะทำงาน   กลุ่มบริหารจัดการน้ำ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565  โดยมี นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม

TOP