Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขนาด : 1547.48 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:20:54+07

pll_file_nameประกาศ ปปช จัดซื้อจัดจ้าง

ขนาด : 68.01 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:19:46+07

pll_file_nameงบทดลองเดือนเมษายน 2560

ขนาด : 52.1 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:18:15+07

pll_file_nameแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง 2557-2561

ขนาด : 613.08 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:16:43+07

pll_file_nameเอกสารการจ่ายเงินโครงการจ้างงานฯ2556

ขนาด : 83 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:14:25+07

pll_file_nameการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ขนาด : 292.29 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 16:12:37+07

pll_file_nameแนวการตรวจราชการ เขต 9 รอบ 2

ขนาด : 72.84 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 15:53:37+07
TOP